ร้านตำยั่ว ครกยักษ์

tumyourkrokyaks
tumyourkrokyak
 tumyourkrokyak
หรือ @tumyour

เปิดทำการ 11:00 - 22:00 น.
Visitors
Today 14
Yesterday 56
Total 40,426
Page Views
Today 16
Yesterday 56
Total 47,006
                       Tum Your Krok Yak

Tum Your Krok Yai is an incredibly delicious Northeast food restaurant that has been amazingly responded by customers and gains nearly 10,000 likes within the first 5 months. More than 30,000 tables have been taken due to its incredibly delicious, fresh and clean dishes of Northeast food. It serves needs of target group including families and office workers who want quality and tasty dishes with cozy atmosphere and affordable prices. All dishes can be eaten often since Northeast food is in Thai people’s blood across the country.

            Tum Your Krok Yak offers more than 50 papaya salads popular among customers. The most-ordered menus are Tum Your Ra Berd (Spicy papaya salad with salted crab and fermented fish with thin noodles served with crispy fish and cashew nuts), priced 55 baht, Tum Kod Mour (Spicy papaya salad with pork sausages) and Lab Nam Tok (Sliced and minced grilled beef salad), Super Kha Kai (Chicken feet spicy soup), spicy soup and more.

            The outstanding feature of Tum Your Krok Yak is its fresh and delicious ingredients. We focus on daily ingredients and tastes. We also have unique fermented fish from different fish. Mixed with papaya salad, our fermented fish gives unique taste that attracts many customers. Most-ordered menus are spicy papaya salad with salted crab and fermented fish and spicy corn salad (Fresh corns are ordered from Nakhon Rachasima) mixed with salted eggs, fresh fruits or papaya salad sauce. Orders of papaya salad and corn salad are made over 400 dishes a day in branch 1 and 2. Additionally, it is expected that at least 700 dishes will be ordered in the new branch to be opened in the future.

            Since our customers favorably respond to our incredibly delicious, fresh and clean dishes of Northeast food, we have many branches and are expanding a new branch continually and rapidly. Our first branch is in Rama II, the second branch is in Ngamwongwan and the new branch to be elegantly opened very soon in November 2015 is at Siam Square.   
       รูปแบบร้าน
   ร้านตำยั่วครกยักษ์เน้นการตกแต่งร้านสีน้ำตาล ลายอิฐ และสีแห่งโชคลาภสีเขียว เน้นให้ลูกค้าเห็นถึงความสดสะอาดของอาหารด้วยการให้เห็นครกด้านหน้าร้าน ซึ่งมีความโดดเด่นด้วยครกขนาดใหญ่ และจัดวางเครื่องส้มตำเรียกยั่วน้ำลายของลูกค้า ซึ่งทุกสาขาจะมีการตกแต่งร้านที่คล้ายคลึงกัน เป็นจุดเด่นของร้าน และใช้ไฟสีเขียวเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น และเป็นเอกลักษณ์ของร้าน 
 

ร้านตำยั่วครกยักษ์ 
Tel : 095-49-69-777 
 
×